Rèm mới nhất

Sản phẩm giảm giá

280.000 300.000

1.400.000 1.500.000

1.400.000 1.500.000

1.400.000 1.500.000

1.400.000 1.500.000

280.000 350.000

codepen
codepen
codepen

Ý kiến đánh giá

Tôi không thể diễn tả được sự thống nhất giữa vô vàn các chủng loại sản phẩm tại Rèm Thành Đạt, nhưng nếu đã là khách hàng của Rèm Thành Đạt và yêu thích thương hiệu này, thì khi chỉ nhìn qua một sản phẩm của Thành Đạt, mọi người sẽ nhận ra ngay thương hiệu quen thuộc nhờ vào sự thiết kế độc đáo trong sự nhẹ nhàng, tiết giảm chi tiết không lẫn vào đâu được, mà một người sử dụng sản phẩm như tôi khó có thể dùng từ ngữ để giải thích cho hết.
Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Nhân viên văn phòng

Tôi không thể diễn tả được sự thống nhất giữa vô vàn các chủng loại sản phẩm tại Rèm Thành Đạt, nhưng nếu đã là khách hàng của Rèm Thành Đạt và yêu thích thương hiệu này, thì khi chỉ nhìn qua một sản phẩm của Thành Đạt, mọi người sẽ nhận ra ngay thương hiệu quen thuộc nhờ vào sự thiết kế độc đáo trong sự nhẹ nhàng, tiết giảm chi tiết không lẫn vào đâu được, mà một người sử dụng sản phẩm như tôi khó có thể dùng từ ngữ để giải thích cho hết.
Sơn Tùng

Sơn Tùng

Nhân viên IT

Gửi ý kiến đánh giá